Labs vīrs nekad neatceras sievas vecumu, bet vienmēr atceras viņas dzimšanas dienu.

“Sargi sevi no vārdiem, sargi no domām, sargi no visa sliktā. Saglabājot šo trīs ceļu skaidrību, tu nokļūsi uz ceļa, ko ieminuši gudrie.” /Buda/

Kopumā tā nav dzimšanas diena, bet gan slikti nodzīvoto gadu piemiņa.

Kad stārķis mani atveda pie vecākiem, viņi ilgi smējās un sākumā gribēja stārķi paņemt, bet pēc tam pārdomāja un aizveda mani.

Dzimšanas dienas meitenes privilēģija ir spēja personīgi mazgāt traukus pēc svētkiem par godu dzimšanas dienai.

Ja dzimšanas dienā pienāk kūka, tad tas neizdevās.