“Vienīgais cilvēks, par kuru tev ir lemts kļūt, ir cilvēks, par kuru tu izvēlies kļūt.” /Ralfs Voldo Emersons/

“Beidzot palaižot vaļā to cilvēku, kas reiz biji, tu atklāj to cilvēku, kas esi šodien un to, par ko gribi kļūt.” /Regīna Breta/

Ir patīkami, kad cilvēki tevi atceras, taču bieži vien lētāk iznāk aizmirst.

“Nākotne pieder tiem, kas tic savu sapņu skaistumam” /Eleanora Rūzvelta/

Es esmu izcils cilvēks, bet tomēr ne tiktāl, cik atceros savas dzimšanas brīdi un apstākļus.

“Labās dienas tiek prātīgiem cilvēkiem, bet vislabākās tādiem, kas uzdrošinās būt neprātīgi.” /Sigrija Unsete/