Kaut Tu nomirtu 95 gadu vecumā, gultā, … no šāviena, ko raidījis greizsirdīgs vīrs!

Tavs vārds ir tikai ziedlapiņa,
Kas laika vējos plīvo,
Bet lai ar uguns dvēseli
Tas savu mūžu dzīvo.

Tavos glāstos reiz es slīkšu,
tavu elpu sajutīšu.
Tavā varā būšu es,
prom no visas pasaules.

Šorīt pienākusi diena
Kad ir jāaizskrien pēc viena
Un ja Tev nav skopa sirds
Paskaties, kas plauktos mirdz
Slogs būs nost no Taviem pleciem
Ja izmaksāsi draugiem veciem

Ziedos tērpies Jurģis pareģo aukstu un slapju maiju.

Laimītes liešana – izplatīta izdarība Jaungada naktī, kas senlatviešiem bija maģisks rituāls. Kad laimīte ir izlieta, cilvēki mēģināja atšifrēt, kas tad tur ir sanācis.