Svētku kalendārs

24. Aprīlis

Ikvienā valstī ir savs svētku kalendārs, kur tiek iekļautas dienas, kas visā valstī tiek pasludinātas par brīvdienām, kā arī dažādas atceres dienas un starptautiski atzītas svētku dienas, kā piemēram, 8.marts. Svētku dienu kalendārs ir sava veida kultūras mantojums, ko ikviena valsts vēlas saglabāt un atstāt mantojumā saviem bērniem. Ka tad izveidojās svētku kalendārs un kāpēc tas ir tik svarīgs?

Sākumā atceres dienas bija saistītas ar reliģiskiem svētkiem, kas sastāvēja no sagatavošanas dienām pirms notikuma un pašiem svētkiem. Arī šodienas latviešu svētku kalendārs satur šāda veida svētkus, kā piemēram, Lieldienas, kur ir Lielā piektdiena un arī otrās Lieldienas. Tādā veidā Lieldienu svētki kopumā aizņem četras dienas, kas Latvijā ir pasludinātas par brīvdienām un visas valsts iestādes to ievēro.

Pats svētku kalendārs nāk jau no viduslaikiem, kad tika atzīmētas svēto dzīves notikumu dienas, piemēram, nāves diena vai piedzimšana, kā arī vārda diena. Tādā veidā tika izveidots svētku kalendārs, lai ticīgajiem būtu vieglāk izsekot svētkiem, kas bija saistīti arī ar ražas sēšanas un novākšanas laiku.

Ņemot vērā kultūras un reliģijas īpatnības, dažādu pasaules valstu svētku dienu kalendārs ir atšķirīgs, bet ir arī dienas, kas tiek atzīmētas vairākās valstīs vienlaicīgi, piemēram, visiem kristiešiem Ziemassvētki ir 25.decembrī, kas ir Jēzus Kristus piedzimšanas svētki.
Latviešu svētku kalendārs ietver atceres dienas, kas saistās ne tikai ar reliģiskiem svētkiem, bet arī atceres dienām. Piemēram, 18.novembris jeb Latvijas neatkarības proklamēšanas diena ir atceres diena, kas ir oficiāla brīvdiena mūsu valstī.

Pat esot svešā valstī, ir labi, ja ir pieejams svētku dienu kalendārs ar Jūsu valsts un reliģijas svētkiem, tas liek Justies tuvāk mājām. Piemēram, musulmaņi, neskatoties uz to, kur atrodas, vienmēr svin savus svētkus, kas padara viņu reliģisko mantojumu nemirstīgu. Šodien latviešu svētku kalendārs ir pieejams interneta un to viegli var apskatīties telefonā. Sekosim līdzi mūsu svētku dienām un saglabāsim mūsu valsts tradīcijas!