Mīklas par Jāņiem

Ko pēc senlatviesu ticējumiem Līgo un Jāņu dienas ugunskura pelnos ber Dieviņš?
(Naudu)

Dzēriens, kuru līgotāji prasa no Jāņu tēva.
(Alus)

Tradicionāls ēdiens Līgosvētkos un Jāņos.
(Jāņu siers)

Uz augiem kondensējies gaisa mitrums, ar ko Jāņu dienas rītā jāmazgā mute.
(Rasa)

Sporaugi, kas atbilstoši Jāņu leģendai reizi gadā, Līgo naktī uzzied.
(Papardes)

Kroņi līgojošu jāņu bērnu galvās.
(Vainags)