Kas Jāņu nakti guļ, tas visu vasaru gulēs.

Ja Jāņos līgotājus aizraida prom, tad gaidāma kāda nelaime

Ja Jāņos gultas galvgalī piesien pīlādžu zaru – visu gadu līdz nākamajiem Jāņiem nelabais klāt nesitas.

Ja kāda meita grib sev garus matus uzaudzēt, tad Jāņu naktī jāiet tur, kur aug apiņi un jāsukā mati.

Jāņu nakti jāiet papardes zieds meklēt, ja to atrod, tad visu gadu mošķi liks mierā.

Jāņu naktī debess atveroties. Kas to redz, tam visas vēlēšanās piepildās.