Lāčplēša diena - 11.novembris

11. Novembris
Par Svētkiem

11.novembrī, Lāčplēša dienā, mēs pieminam latviešu karavīrus, kuri Brīvības cīņās ziedoja savas dzīvības Latvijas valsts vārdā. Neatkarīga valsts ir tautas augstākais sasniegums. Šajā dienā mēs sakām paldies un sveicam Lāčplēša dienā tos, kam bija drosme cīnieties un ciest, kas nebaidījās atdot savu dzīvību par Latviju.

11.novembrī tiek aizdegtas sveces, lai šajā vakarā gaisma ienāktu ikvienā mājā! Tā mēs atceramies mūsu vēsturi un pieminam cilvēkus Latvijā un plašajā pasaulē!

1919. gada novembra cīņās Pārdaugavā un Zemgalē, kuru rezultātā bermontieši tika padzīti no Latvijas teritorijas, bija izšķirošas, jo tieši pēc tās tika nostiprināta Latvijas faktiskā neatkarība. Šīs cīņas bija īpašas ar to, ka latviešu brīvības cīnītāji bija skaitliskā mazākumā, turklāt, arī sliktāk bruņoti. Tomēr Latvijas valsts armijas uzvaru šajās cīņās sekmēja latviešu karavīru Lāčplēša drosme un neatlaidība.

Kopš 1920. gada 11. novembris ir Lāčplēša Kara ordeņa svētki un tā pasniegšanas diena, kas vēlāk kļuva par visu Latvijas Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu. Viena no pazīstamākajām Lāčplēša dienas tradīcijām, kas aizsākusies 1988. gadā, ir svecīšu aizdedzināšana pie Rīgas pils mūra 11. novembra krastmalā. Tāpat tiek nolikti ziedi Rīgas Brāļu kapos, pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa un pie Brīvības pieminekļa. Norisinās militārā parāde ar valsts prezidenta apsveikumu Lāčplēša dienā, tiek noturēti piemiņas dievkalpojumi.
Svecītes tiek degtas un ziedi tiek likti arī citās Latvijas vietās, kas ir īpaši paredzētas kritušo brīvības cīnītāju piemiņai. Ikviens, kurš vēlas godināt aizgājušo cīnītāju dvēseles, iededz sveces arī savas mājas logos, kas ir viens no galvenajiem Lāčplēša dienas simboliem.

Neatņemamas Lāčplēša dienas tradīcijas ir arī 11.novembra Lāpu gājieni, kuri notiek gandrīz katrā Latvijas pilsētā, kā arī dažādas formas un satura piemiņas brīži un Lāčplēša dienas kultūras pasākumi, kuros tiek skandēti Lāčplēša dienas dzejoļi.

Ar lāpām un gaismas lukturīšiem rokās, skandējot patriotiskas Lāčplēša dienas dziesmas ļaudis dodas lāpu gājienā, kura nobeigumā visiem kopā gaiši un svinīgi Daugavas krastā izdzied tautas lūgšana “Dievs, svētī Latviju!”

Rādīt vairāk ↓