Meteņu ticējumi

Meteņi

Zirgi pirmo reiz jāiebrauc Metenī, tad tie vienmēr brangi un labi iet.

Meteņos jādod bērniem cūkas šņukuru ēst, tad labi mācēs rakstīt.

Kāds laiks Meteņos – tāds būs arī Lieldienās.

Svētkus svinot, jāsargās ienest no meža žagarus un zarus, citādi vasarā nebūšot glābiņa no tārpiem un kukaiņiem.

Budeļos ejot jācep arī maize, lai tā to gadu nepelētu.

Ja Meteņos kurmju rakumus izbada ar pīlādžu iesmu, uz kura cepta gaļa, tad kurmji nerok.

Metenī sunim uz cirvja kāta jādod gaļa un maize. Ja suns pirmo ņēmis maizi, tad bijis gaidāms auglīgs gads un otrādi.

Meteņu vakarā meitām jājāj ar cepļa slotu līdz cūku kūts durvīm, tad trīs reizes jāpiesit un jāteic: “Labvakar, čūčiņ, vecmemmiņ!” Ja cūka atrukst pretī,tad dabūs to gadu precēties.

Meteņa dienā bērnus bāzuši maisā un svieduši pār sētām, domādami, ka tad tie neaizgulēšoties.

Meteņa dienā vajaga laisties no kalniņa, tad visu vasaru labi lini augs.

No Vastlāvja pusdienai līdz pelnu dienas pusdienai nedrīkst vērpt.

Meteņos un Pelnu dienā sievišķi nevērpj un vīrišķi nekā neklauvē, jo citādi vējš plosīs ēkas un jumtus.

Ja Meteņos apgriež matiem galus, tad viņi aug gari.

Meteņa dienā vajag pirmos mēslus uz tīrumu vest, tad var visos vējos ar mēsliem strādāt, citādi ziemeļu vējā vesti un ārdīti mēsli ir tikpat kā purvā iegāzti.

Metenī mātes nevērpa, lai traki suņi neskrien mājā.

Ja Meteņos vērsis uz ceļa zirga pēdā dabū nodzerties – būs laba raža.

Ja Metenī gans skrien trīs reizes ap māju – vasarā govis nebizo.

Ja Metenī vējains laiks – būs auksts pavasaris.

Ja Meteņos sauss laiks – būs ražīgs gads.

Kad Vastalāvjos un Lieldienās ir sniegs uz jumtiem, tad nākošā vasarā ir daudz sēņu un ogu.

Meteņa vakarā vēla sniegu kamolus, lai kāpostiem lielas galviņas augtu.

Meteņa dienā vajaga gulēt šķērsām zem balkas, tad mugura nesāp.

Ja Vastlāvī jeb Meteņa dienā snieg vai līst, tad būs labs seņu un ogu gads.

Lai vasarā rudzi saulē neizdegtu – Meteņa vakarā nedrīkst pie uguns maizi ēst.

Meteņa dienā vīriešiem ar matiem jāplūcas, lai tiem gari lini aug.

Meteņa dienā mājās nekā nedrīkst neko ievest, bet gan tikai izvest.

Lai vasarā ganībās govis neaizklīstu, mazie gani pirms saullēkta ar atslēgu bunti apskrien lopu kūtij apkārt.

No Meteņa līdz Lieldienām nedrīkst par čūskām runāt, jo tad viņas dzeļ cilvēkiem un kustoņiem.