Oficiālās brīvdienas 2023. gadā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” Latvijas Republikas Augstākā Padome nolēma noteikt atsevišķas dienas kā svētku dienas, kuras kalendārā tiek atzīmētas kā sarkanie datumi. 

Saskaņā ar Darba likuma  7.sadaļas “Atpūtas laiks” 33.nodaļas “Atpūtas laika vispārīgie noteikumi” 144.pantu Darbs svētku dienās noteikts, ka Darbinieki netiek nodarbināti likumā noteiktajās svētku dienās. Taču, ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētku dienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā vai izmaksājot atbilstošu atlīdzību. Līdz ar to likumā noteiktie sarkanie datumi ir oficiālās brīvdienas, kuras ievēro valsts struktūrās, pašvaldībās, komersanti un organizācijas. 

Ja tādas svētku dienas, kā 4.maijs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18.novembris, iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu.

Ja gadījumā starp svētku dienām un iknedēļas brīvdienām iekrīt darba diena, tad Ministru kabinets izdod rīkojumu ar kuru pārceļ šo darba dienu uz kādu no tuvākajām sestdienām. Tādējādi darba diena, kas ir pa vidu brīvdienām, būs brīva, bet noteiktajā sestdienā to būs jāatstrādā. 

Saskaņā ar 21.06.2022. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 443 2023.gadā tiks pārcelta viena darba diena – 2023.gada 5. maijs (piektdiena) būs brīvdiena un tā būs pārcelta uz 2023.gada 20.maiju (sestdiena) – kas būs darba diena.

Brīvdienu kalendārs 2023

Brīvdienas Janvārī (skatīt kalendāru)

1.janvāris – Jaungada diena

Brīvdienas Aprīlī (skatīt kalendāru)

07.aprīlis – Lielā piektdiena

09.aprīlis – Pirmās Lieldienas

10.aprīlis – Otrās Lieldienas

Brīvdienas Maijā (skatīt kalendāru)

1.maijs – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

5.maijs – Brīvdiena (20.05.2023. darba diena)

14.maijs – Mātes diena (maija otrā svētdiena)

28.maijs – Vasarsvētki

Brīvdienas Jūnijā (skatīt kalendāru)

23.jūnijs – Līgo diena

24.jūnijs – Jāņu diena (vasaras saulgrieži)

Brīvdienas Jūlijā

9. jūlijs – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena

10.jūlijs – Pārceltā brīvdiena saskaņā ar Darba likumu (no 09.07.2023, kas ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena)

Brīvdienas Novembrī (skatīt kalendāru)

18.novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

20.novembris – Pārceltā brīvdiena saskaņā ar Darba likumu (no 18.11.2023)

Brīvdienas Decembrī (skatīt kalendāru)

24.decembris – Ziemassvētku vakars

25.decembris – Pirmie Ziemassvētki

26.decembris – Otrie Ziemassvētki

31.decembris – Vecgada diena