Oficiālās brīvdienas 2022. gadā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” Latvijas Republikas Augstākā Padome nolēma noteikt atsevišķas dienas kā svētku dienas, kuras kalendārā tiek atzīmētas kā sarkanie datumi. 

Saskaņā ar Darba likuma  7.sadaļas “Atpūtas laiks” 33.nodaļas “Atpūtas laika vispārīgie noteikumi” 144.pantu Darbs svētku dienās noteikts, ka Darbinieki netiek nodarbināti likumā noteiktajās svētku dienās. Taču, ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētku dienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā vai izmaksājot atbilstošu atlīdzību. Līdz ar to likumā noteiktie sarkanie datumi ir oficiālās brīvdienas, kuras ievēro valsts struktūrās, pašvaldībās, komersanti un organizācijas. 

Ja tādas svētku dienas, kā 4.maijs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18.novembris, iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu.

Ja gadījumā starp svētku dienām un iknedēļas brīvdienām iekrīt darba diena, tad Ministru kabinets izdod rīkojumu ar kuru pārceļ šo darba dienu uz kādu no tuvākajām sestdienām. Tādējādi darba diena, kas ir pa vidu brīvdienām, būs brīva, bet noteiktajā sestdienā to būs jāatstrādā. 

2022.gadā netiks pārceltas darba dienas, jo nepastāv situācija, ka viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas brīvdienām. 

Brīvdienu kalendārs 2022

Brīvdienas Janvārī (skatīt kalendāru)

1.janvāris – Jaungada diena

Brīvdienas Aprīlī (skatīt kalendāru)

15.aprīlis – Lielā piektdiena

17.aprīlis – Pirmās Lieldienas

18.aprīlis – Otrās Lieldienas

Brīvdienas Maijā (skatīt kalendāru)

1.maijs – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

8.maijs – Mātes diena (maija otrā svētdiena)

Brīvdienas Jūnijā (skatīt kalendāru)

5.jūnijs – Vasarsvētki

23.jūnijs – Līgo diena

24.jūnijs – Jāņu diena (vasaras saulgrieži)

Brīvdienas Novembrī (skatīt kalendāru)

18.novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Brīvdienas Decembrī (skatīt kalendāru)

24.decembris – Ziemassvētku vakars

25.decembris – Pirmie Ziemassvētki

26.decembris – Otrie Ziemassvētki

31.decembris – Vecgada diena