Oficiālās brīvdienas 2024. gadā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” Latvijas Republikas Augstākā Padome nolēma noteikt atsevišķas dienas kā svētku dienas, kuras kalendārā tiek atzīmētas kā sarkanie datumi. 

Saskaņā ar Darba likuma  7.sadaļas “Atpūtas laiks” 33.nodaļas “Atpūtas laika vispārīgie noteikumi” 144.pantu Darbs svētku dienās noteikts, ka Darbinieki netiek nodarbināti likumā noteiktajās svētku dienās. Taču, ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētku dienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā vai izmaksājot atbilstošu atlīdzību. Līdz ar to likumā noteiktie sarkanie datumi ir oficiālās brīvdienas, kuras ievēro valsts struktūrās, pašvaldībās, komersanti un organizācijas. 

Ja tādas svētku dienas, kā 4.maijs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18.novembris, iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu.

Ņemot vērā to, ka 2024. gadā 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena iekrīt sestdienā, 2024. gada 6. maijs ir brīvdiena.

Ja gadījumā starp svētku dienām un iknedēļas brīvdienām iekrīt darba diena, tad Ministru kabinets izdod rīkojumu ar kuru pārceļ šo darba dienu uz kādu no tuvākajām sestdienām. Tādējādi darba diena, kas ir pa vidu brīvdienām, būs brīva, bet noteiktajā sestdienā to būs jāatstrādā. 

Saskaņā ar 13.06.2023. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 348  2024.gadā tiks pārceltas divas darba dienas – 2024.gada 23. decembris (pirmdiena) būs brīvdiena un tā tiek pārcelta uz 2024.gada 14.decembri (sestdiena) – kas būs darba diena, un 2024.gada 30. decembris (pirmdiena) būs brīvdiena un tā tiek pārcelta uz 2024.gada 28.decembri (sestdiena) – kas būs darba diena.

Brīvdienu kalendārs 2024

Brīvdienas Janvārī (skatīt kalendāru)

1.janvāris – Jaungada diena

Brīvdienas Martā (skatīt kalendāru)

29.marts – Lielā piektdiena

31.marts – Pirmās Lieldienas

Brīvdienas Aprīlī (skatīt kalendāru)

1.aprīlis – Otrās Lieldienas

Brīvdienas Maijā (skatīt kalendāru)

1.maijs – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

6.maijs – Pārceltā brīvdiena saskaņā ar Darba likumu (no 04.05.2024, kas ir Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena)

12.maijs – Mātes diena (maija otrā svētdiena)

19.maijs – Vasarsvētki

Brīvdienas Jūnijā (skatīt kalendāru)

23.jūnijs – Līgo diena

24.jūnijs – Jāņu diena (vasaras saulgrieži)

Brīvdienas Novembrī (skatīt kalendāru)

18.novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Brīvdienas Decembrī (skatīt kalendāru)

14.decembris – Pārceltā darba diena saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 348 (no 23.12.2024)

23.decembris – Pārceltā darba diena saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 348 (uz 18.12.2024)

24.decembris – Ziemassvētku vakars

25.decembris – Pirmie Ziemassvētki

26.decembris – Otrie Ziemassvētki

28.decembris – Pārceltā darba diena saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 348 (no 30.12.2024)

30.decembris – Pārceltā darba diena saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 348 (uz 28.12.2024)

31.decembris – Vecgada diena