Kas ir individuāli darba strīdi un kā tos risināt?

Lai arī atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, jebkuram ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgu darba samaksu un drošiem darba apstākļiem, darba strīdi starp darbinieku un darba devēju nav retums. Par darba strīdiem tiek uzskatītas domstarpības par darba tiesību piemērošanu un darba līguma pildīšanu, mainoties apstākļiem, kuri nav bijuši iepriekš noregulēti, un to risināšanai ir nepieciešama kvalitatīva un savlaicīga juridiskā palīdzība.

Kādā termiņā ir jāiesniedz prasība?

Darbiniekam savu tiesību un interešu aizsardzība ir jārealizē savlaicīgi, ievērojot tiesību normās paredzētos noilguma termiņus. Tādēļ ir rūpīgi jāizvēlas savs juridiskais pārstāvis – darba tiesību jomā specializējies jurists vai juristu birojs.

Ja konkrētajā situācijā nav piemērojami izņēmumi, prasības noilgums ir tikai divi gadi. Prasības neizvirzīšana šajā periodā nozīmē, ka līdz ar termiņa noilgumu, darbinieks, kura tiesības ir tikušas aizskartas, ir atteicies no savu tiesību un interešu aizsardzības.

Kā tiek tiesiski risināti darba strīdi?

Visbiežāk darba strīdi starp darbinieku un darba devēju tiek iztiesāti tiesā atbilstoši Civilprocesa un Darba likumam, piesakot mantiska vai nemantiska rakstura prasības.

Lai tiesā iesniegtu un izskatītu prasību, ir jāievēro visas normatīvajos aktos ietvertās prasības, izņēmumi un ierobežojumi, kas attiecas uz darba tiesību ievērošanu. Tādēļ kvalitatīvi un savlaicīgi sniegti juridiskie pakalpojumi var palielināt veiksmīgu strīda atrisinājumu prasības pieteicējam.

Vai tiesa ir vienīgais strīda risinājums?

Jomā pieredzējis juridiskais birojs var palīdzēt strīdu atrisināt arī ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā, tādējādi paātrinot strīda veiksmīgu atrisinājumu. Tāpat likumā noteiktos izņēmumos ir iespējama vienkāršota prasības izskatīšanas procedūra.

Kad tiek meklēta tiesību aizstāvībai vispiemērotākā jurista konsultācija, cena nav svarīgākais kritērijs. Drīzāk ir jāvērtē juristu biroja un tā speciālistu zināšanas un pieredze līdzīgās lietās.

Darba tiesības ir viena no zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” specializācijām. Gan biroja juristi Rīgā, gan advokāti Valmierā ir gatavi sniegt visu nepieciešamo juridisko atbalstu – konsultācijas par piemērotāko risinājumu un pierādījumu iegūšanas procesu, prasību vai paskaidrojumu sagatavošanu, kā arī pārstāvniecību tiesā.

Viennozīmīgi, kad ir nepieciešams zvērināts advokāts, jurists vai labs advokātu birojs, tad labāk ir doties pie profesionāļiem. Apskatiet mājas lapu www.eabirojs.lv, un pēc nepieciešamības piesakieties konsultācijai Jums ērtā laikā.