Skolēnu brīvlaiki 2023./2024. mācību gadā

Jaunākā informācija par mācību laiku, semestra sākumu un beigu datumiem un skolēnu brīvlaiku 2023./2024. mācību gadā.

2023./2024. mācību gads saskaņā ar valdībā apstiprinātajiem Noteikumiem par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku, 2023./2024. mācību gads Latvijas skolās sāksies 2023. gada 1.septembrī un noslēgsies 2024.gada 31.maijā 1.-8.klasei un 10.-11.klasei, bet 9.klasē mācību gads ilgst līdz 14.jūnijam, savukārt 12.klašu skolēniem līdz 21.jūnijam.

2023./2024. mācību gada skolēnu brīvlaiks un mācību semestri

Skolas brīvlaiksSākumsBeigas
Pirmais mācību semestris sākas 2023. gada 1. septembrī un ilgst līdz 22. decembrim.
Rudens brīvlaiks23.10.2023. (pirmdiena)27.10.2023. (piektdiena)
Ziemas brīvdienas25.12.2023. (pirmdiena)05.01.2024. (piektdiena)
Otrais mācību semestris 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem sākas 2024. gada 8. janvārī un ilgst līdz 2024. gada 31. maijam; 

9. klases skolēniem semestris sākas 2024. gada 8. janvārī un ilgst  līdz 2024. gada 14. jūnijam;

12. klases skolēniem semestris sākas 2024. gada 8. janvārī un ilgst  līdz 2024. gada 21. jūnijam.

Pavasara brīvlaiks

1.–12. klases skolēniem

11.03.2024. (pirmdiena)15.03.2024. (piektdiena)
Vasaras brīvdienas

1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem

01.06.2024. (sestdiena)31.08.2024. (sestdiena)

Izglītības iestādes patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildus brīvdienām 1.klases skolēniem otrajā semestrī.

Gadījumā, ja mācību gada laikā iestājas situācija, kuru pirms tam nevarēja paredzēt un kuras izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nebūs iespējams nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot to ar dibinātāju,  ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

Tas ka 9. un 12. klašu audzēkņiem mācību gads tika pagarināts, ļaus izglītības iestādēm līdz pat mācību gada beigām patstāvīgi izplānot mācību procesa norisi, kā arī noteikt mācību priekšmetu (kursu) īstenošanas laikus, konsultāciju un individuālā darba laikus. Turklāt turpmāk visiem 9. un  12.klašu skolēniem, arī tiem, kas atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, vērtējumi mācību priekšmetos (kursos) būs iegūstami, uzlabojami un izliekami līdz mācību gada beigām saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

Avoti:

29.11.2022. valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku.

Izglītības un zinātnes ministrijas raksts ar skaidrojumu “Apstiprināti noteikumi par 2023./2024. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikiem”.

Papildus brīvdienas un pārceltās darba dienas skolēniem 2023./2024. mācību gadā

Kā uz ikvienu Latvijas iedzīvotāju arī uz skolēniem attiecas tā sauktie sarkanie datumi. Tās ir Latvijā pasludinātās oficiālas brīvdienas, kas kalendāra atzīmētas kā sarkanie datumi. Arī šajās brīvdienās mācību iestāde nav jāapmeklē.

2023./2024. mācību gadā papildus brīvdienas skolēniem ir:

Novembris

18.11.2023. – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

20.novembris – Pārceltā brīvdiena saskaņā ar Darba likumu (no 18.11.2023)

Decembris

24.12.2023. Ziemassvētku vakars

25.12.2023. Pirmie Ziemassvētki

26.12.2023. Otrie Ziemassvētki

31.12.2023. Vecgada diena

Janvāris

01.01.2024. Jaungada diena

Marts

29.03.2024. Lielā piektdiena

31.03.2024. Pirmās Lieldienas

Aprīlis

01.04.2024. Otrās Lieldienas

Maijs

01.05.2024. Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

04.05.2024. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

06.05.2024: Pārceltā brīvdiena saskaņā ar Darba likumu (no 04.05.2024)

12.05.2024. Mātes diena (maija otrā svētdiena)

19.05.2024: Vasarsvētki