Grāmatveža kalendārs 2024. gads

Grāmatvežu kalendārs jeb darba dienu kalendārs ir lielisks rīks, kas palīdz noteikt, cik darba dienu un svētku dienu ir aktuālajā mēnesī saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

Latvijas Darba likuma 144.pants nosaka, ka Darbiniekiem svētku dienas ir brīvdiena, taču, ja ir nepieciešams strādāt svētku dienā, tad jābūt nodrošinātai atpūtai kāda citā dienā vai arī tiek izmaksāta atlīdzība.

Lai pareizi un saskaņā ar likumu organizētu savu darbu, tiek veidots grāmatvežu kalendārs, kur ir atzīmētas darba dienas, pirmssvētku dienas, pārceļamās svētku dienas, kā arī pārceļamās darba dienas valsts struktūrās, pašvaldībās un privātās organizācijās.

Ja tādas svētku dienas, kā 4.maijs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18.novembris, iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu.

Ņemot vērā to, ka 2024. gadā 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena iekrīt sestdienā, 2024. gada 6. maijs ir brīvdiena.

Gadījumā, ja starp svētku dienām, sestdienu un svētdienu iekrīt darba diena, tad ar Ministru kabineta rīkojumu šāda darba diena tiek pārcelta uz tuvāko sestdienu.

Saskaņā ar grāmatvedības kalendāru 2024. gadā tiks pārceltas divas darba dienas – 2024.gada 23. decembris (pirmdiena) būs brīvdiena un tā tiek pārcelta uz 2024.gada 14.decembri (sestdiena) – kas būs darba diena, un 2024.gada 30. decembris (pirmdiena) būs brīvdiena un tā tiek pārcelta uz 2024.gada 28.decembri (sestdiena) – kas būs darba diena.

Grāmatvežu kalendārs ietver sevī ne tikai svētku dienas, bet arī grāmatvedības atskaišu datumus. Ja kādas atskaites termiņš iekrīt svētku dienā, tad tas automātiski pārceļas uz nākamo darba dienu. Jūsu ērtībām ir pieejams Grāmatveža kalendārs 2024.gadam PDF formātā.

Svētku dienas un pirmssvētku dienas:

01.01.2024: Jaungada diena

28.03.2024: Pirmssvētku diena – 7 darba stundas

29.03.2024: Lielā piektdiena

31.03.2024: Pirmās Lieldienas

01.04.2024: Otrās Lieldienas

30.04.2024: Pirmssvētku diena – 7 darba stundas

01.05.2024: Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

03.05.2024: Pirmssvētku diena – 7 darba stundas

04.05.2024: Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

06.05.2024: Pārceltā brīvdiena no 04.05.2024

12.05.2024: Mātes diena

19.05.2024: Vasarsvētki

23.06.2024: Līgo diena

24.06.2024: Jāņu diena

18.11.2024: Latvijas Republikas proklamēšanas diena

14.12.2024: Pārceltā darba diena no 23.12.2024

24.12.2024: Ziemassvētku vakars

25.12.2024: Pirmie Ziemassvētki

26.12.2024: Otrie Ziemassvētki

28.12.2024: Pārceltā darba diena no 30.12.2024

30.12.2024: Pārceltā darba diena uz 28.12.2024

31.12.2024: Vecgada diena

Grāmatvedības atskaišu datumi un termiņi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

NodoklisSamaksas termiņšPapildus nosacījumiAvots
Par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām. Līdz pēctaksācijas gada 1. februārimNav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokliMK 31.07.2001. noteikumi Nr.337 1.pielikums
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām15 dienu laikā pēc taksācijas mēneša beigām vai līdz pēc taksācijas gada 1. februārim

MK 25.08.2008. noteikumi Nr.677 1.pielikums
Gada ienākumu deklarācijaTaksācijas gadam sekojošā gada 1. marts līdz 1. jūnijs.

(Ja ienākumi pārsniedz 62 800 EUR, deklarācija tiek iesniegta no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam)

 • Līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, ja taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 62 800 EUR un aprēķinātā nodokļa summa ir mazāka kā 640 EUR.
 • Līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 EUR un aprēķinātā nodokļa summa lielāka kā 640 EUR.
 • > 640 EUR un taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 62 800 EUR – trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam) iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas.
 • > 640 EUR un taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 EUR – trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim), iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.
MK 21.08.2012. noteikumi Nr.568 1.pielikums
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskas personas (nerezidenta) gūtajiem ienākumiem un Latvijas Republikā samaksāto nodokliJāiesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam

Nodoklis jāsamaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam

MK 21.09.2010. noteikumi  Nr. 899. 4.pielikums
Darba devēja ziņojumsJāiesniedz reizi mēnesī līdz 17. datumam

Jāsamaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam

MK 07.09.2010. noteikumi Nr.827 3.pielikums
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojumsJāiesniedz katru mēnesi 5 darba dienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas

Samaksas termiņš: Vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam

MK 07.09.2010. noteikumi Nr.827 3.1 pielikums
Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma
 • Ja ienākumi no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 EUR ceturksnī, jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam;
 • Ja ienākumi ir līdz 1000 EUR ceturksnī, jāiesniedz līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārim;
 • Nerezidentam neatkarīgi no ienākuma apmēra jāiesniedz līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.
 • Nodokļa samaksas termiņš ir līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta deklarācijas par ienākumu no kapitāla.
MK 21.08.2012. noteikumi Nr.568 3. pielikums – Deklarācija DK
Informācija par aizdevumu fiziskajai personaiLīdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam

MK 21.09.2010. noteikumi Nr.899 1.1 pielikums

Mikrouzņēmuma nodoklis

Saskaņā ar Valsts Ieņēmumu dienesta mājas lapā publicēto:

 • Mikrouzņēmums iesniedz EDS ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.
 • Nodoklis tiek maksāts 4 reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Pievienotās vērtības nodoklis

Deklarācijas nosaukumsSamaksas termiņšPapildus nosacījumiAvots
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu (PVN)Jāiesniedz 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Jāveic samaksa līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam

Fiskālais pārstāvis – jāiesniedz 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām.MK 15.01.2013. noteikumi Nr.40 Pielikums 1
Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu  (PVN 1)Jāiesniedz 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigāmFiskālais pārstāvis – jāiesniedz 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigāmMK 15.01.2013. noteikumi Nr.40 Pielikums 2
Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā

(PVN 2)

Jāiesniedz 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigāmFiskālais pārstāvis – jāiesniedz 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigāmMK 15.01.2013. noteikumi Nr.40 Pielikums 3
Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 3)Konstatējot kļūdu kādā iepriekš iesniegtā Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par attiecīgo mēnesi (PVN 2).MK 15.01.2013. noteikumi Nr.40 Pielikums 4
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4)Jāiesniedz līdz nākamā gada 1. maijam.

Nodoklis jāsamaksā līdz nākamā gada 1. maijam.

MK 15.01.2013. noteikumi Nr.40 Pielikums 5
Pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem (PVN 6)Jāiesniedz 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigāmMK 15.01.2013. noteikumi Nr.40 Pielikums 7
Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu

(PVN 7)

„A” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad reģistrē nekustamo īpašumu.

„C” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad nekustamo īpašumu izslēdz no reģistra.

„B” sadaļu iesniedz kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu (PVN4).

MK 15.01.2013. noteikumi Nr.40 Pielikums 8

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Iesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņšAvots
Ziņas par darba ņēmējiem
 • Ne vēlāk kā 1 stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski, vai arī ne vēlāk kā 1 dienu, pirms persona uzsākt darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā
 • Ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc darba  statusa maiņas vai zaudēšanas (tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu, atvaļinājums sakarā ar ārpus ģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas)
 • Dienā, kad persona uzsāk darbu (sezonas rakstura darbos)
 • Līguma noslēgšanas dienā (fiziska persona, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja)
 • Ne vēlāk kā 1 dienu, pirms persona uzsāk vai beidz algotu darbu ārvalstīs  (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu)
 • Līdz nākamā mēneša 17. datumam (profesijas koda maiņa)
 • Kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu“ 1.panta 2.punkta “m“ apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, nākamajā mēnesī līdz VSAOI veikšanas termiņam
MK 07.09.2010. noteikumi Nr.827
Darba devēja ziņojums:Jāiesniedz 17 dienu laikā pēc taksācijas mēneša beigām

Jāveic samaksa reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam

MK 07.09.2010. noteikumi Nr.827 3.pielikums
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojumsJāiesniedz ikmēnesi 5 darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas

Jāveic samaksa līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam

MK 07.09.2010. noteikumi Nr.827 3.1 pielikums
Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumsJāiesniedz  līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam

Samaksas termiņš ir līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam

MK 07.09.2010. noteikumi Nr.827 4.pielikums

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Visa informācija saistībā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju ir atrodama MK 13.02.2018. noteikumos Nr.93 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju”.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā publicēto informāciju,

 • Ar 01.01.2021. uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju iesniedz līdz pēctaksācijas perioda (nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda) 20. datumam.
 • Aprēķināto nodokli jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pēctaksācijas perioda 23. datumam